برچسب » کرونا ویروس

زمستان دارد کوله بارش را می‎بندد
2 سال قبل

زمستان دارد کوله بارش را می‎بندد

زمستان دارد کوله بارش را می‎بندد و بهار، آمدنش را به وسیله‎ ی مصادف شدنش با ماه رجب نوید می‎دهد… اما امسال اسفندش نیز فرق دارد فروشندگانی می بینیم که بیشتر از همه، ایام سال را می‎شمردند تا به بهار نزدیک شوند، خسته و نگران با چشمانی مضطرب پشت پیشخوان ها نشسته اند. امسال چه […]