برچسب » کبوترهای گوهرشاد

3 سال قبل

“کبوترهای گوهرشاد”

در سالروز واقعه گوهرشاد، بازخوانی شعر درخشان محمدحسین ملکیان درباره این واقعه مهم تاریخی ارزشی دو چندان دارد. “۲۱ تیرماه؛ سالروز قیام تاریخی مسجد گوهرشاد” یکایک سر شکست آن روز اما عهد و پیمان نهغم دین بود در اندیشه ی مردم، غم نان نه شبی ظلمانی و تاریک حاکم بود بر تهرانبه لطف حضرت خورشید […]