برچسب » ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله است

2 سال قبل

عصمت برای مقام ولایت فقیه ضرورت دارد یا خیر؟

⭕️ شبهه ۸ با توجه به اینکه فقها مانند ائمه علیهم السلام نیستند که دارای عصمت باشند و احتمال اینکه دستورات آنها آمیخته با هواها و خطاها و اشتباهات باشد، زیاد است؛ بنابراین تضمینی برای مطابقت تدابیر آنها با واقعیات و مصالح عموم وجود ندارد ؛ تا اینکه بطور مطلق واجب الاطاعه و لازم الاجرا […]