برچسب » ولایت الهی

3 سال قبل

وادی دلپذیر ولایت

وادی دلپذیر ولایت، ظرایفی دارد که گاهی فقط از طریق شعر قابل انتقال است. چرا که شعر، یعنی ریزبینی…یعنی دقت در آیینه طبع…که بازتاب اندیشه های عقلی در آن آیینه است. «ژولیده نیشابوری» در این اثر خود، ولایت را به خوبی با زبان شعر بیان نموده است: ولایت چیست؟ اصل آفرینش کلید قفل سیر درک […]

3 سال قبل

معرفت نسبت به مقام ولایت

ولی حقیقی خداوند عظیم است می فرماید: فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ (شوری/۹) و خود را ولی مومنین معرفی می نماید: وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنينَ (آل عمران/۶۸) پذیرش و پیروی نمودن از ولایت خداوند، مومنین را نیز به مقام ولی اللهی و خلافت می رساند. اما پذیرش ولایت خداوند به چه معناست؟ همان بندگی و بیرون آمدن […]