برچسب » ناپلئون

وضعیت چهل ساله انقلاب های بزرگ جهان-انقلاب فرانسه
2 سال قبل

وضعیت چهل ساله انقلاب های بزرگ جهان-انقلاب فرانسه

در ادامه تبيين كار آمدي نظام ولايت فقيه برآن شديم تا مقايسه اي بين دستيابي به آرمانهاي ۵ انقلاب بزرگ جهان داشته باشيم . دراين قسمت وضعیت چهل ساله انقلاب های بزرگ جهان-انقلاب فرانسه را بررسی ميكنيم . متن پيش رو برگرفته از مقاله اي است كه توسط اداره پژوهشهاي خبري معاونت خبر در سال […]