برچسب » مولود رمضان

بی واسطه باز است به روی همه، درها
2 سال قبل

بی واسطه باز است به روی همه، درها

بی واسطه باز است به روی همه، درهاباید بروم! هست در این خانه خبرها مولود نجیبی که از اعجاز نگاهشآورده دل سنگ چه یاقوت و گوهرها گفتند به هم آسیه و حضرت مریمایکاش که قسمت شود اینگونه پسرها دستان تو در دست پدر لحظهٔ افطارمادر به تماشای تو بیدار سحرها نذر تو خدا سفرهٔ ماه […]