برچسب » كارآمدي در مديريت كلان كشور

3 سال قبل

ولايت فقيه و كارآمدي / كارآمدي در مديريت كلان كشور

در مطالب گذشته به تبيين مفهوم كارآمدي و نظريات مربوط به آن وهمچنين به  مولفه هاي كارآمدي حكومت اسلامي از منظر امام خميني قدس سره پرداختيم . برآنيم در چند بخش به بيان كارآمدي الگوي مديريتي ولايت فقيه در دهه هاي  گذشته بپردازيم. قسمت اول : كارآمدي در مديريت كلان كشور ابعاد گوناگون توفیقات نظام […]