برچسب » قیام خونین

3 سال قبل

واقعه ۱۵خرداد

شروع نهضت پانزده خرداد به بركت عاشورا بود .ماه محرم سال ۴۲ مصادف با خرداد بود .امام خمینی از این فرصت به بهترین نحو استفاده  کرد امام خمینی به علما و روحانیون قم پیشنهاد داد در روز عاشورا از جنایات شاه پرده بردارند امام در روز عاشورا در فیضیه سخنرانی کردند وفرمودند: امروز به من […]