برچسب » عمار ولایت

2 سال قبل

سال ها بود که…

سال ها بود که… می خواندیم: «…الصابر منهم علی دینه کالقابض علی الجمر»(۱) و سال ها بود که… دعا می کردیم: «…و ثبّت أقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین»(۲) همه خوانده بودیم که: «…لتغربلن غربلة و …»(۳) و دعا کرده بودیم که: «…و اجعل خیر العواقب عاقبتی…»(۴) همیشه خوانده بودیم… همیشه شنیده بودیم… ولی ندیده بودیم… […]