برچسب » طعم تلخ یتیمی

2 سال قبل

بیعت عاشقانه

دور پنج سالگی تان بگردم… اینطور زانوهایتان را بغل کرده اید دق می کنم که… قربانتان شوم دلتنگ بیعت عاشقانه ام با شمایی که باید از جان عزیزتر باشید… قربان قد و قامتتان شوم… با اینکه غصه دارید ولی ردای امامت به قامتتان چه قیامتی به پا می کند… سیدنا! دست به زانو بگیرید و […]