برچسب » #رهبرم_اخم_کند_مادرتان_داغ_شما_میبیند

3 سال قبل

“رهبرم! اخم نکن”

رهبرم اخم کند… قایقی خواهم ساخت. خواهم انداخت به دریای دل اربابم. قایق از خشم پراست و دل از نفرت تکفیری ها. قصه ی فهمیده، باز تکرار کنم؟ نه دگر، این بار دعوا به سرِ سربند نیست. همه ی سر بند ها نام “یا فاطمه” است. نشود تکرار باز عاشورا. خیمه ها این بار جایش […]