برچسب » در نگاه علما

11 ماه قبل

لطف خدا برای امت

لطف خدا برای امت آیت اللّه سید رحیم توکل؛ استاد اخلاق حوزه علمیه قم در بیاناتی فرمودند: اگر این رهبری نبود اوضاع به کجا که نمی رفت. عقل هر عاقلی می گوید، ملت رهبر می خواهد. ملت یکی را در رأس می خواهد که کار راتمام کند،حرف آخر را بزند. شناخت مقام علمی رهبری خبره […]