برچسب » در نگاه شهدا

2 سال قبل

سر ما و فرمان شما

سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آوینی می نویسد : «بسیارند کسانی که می دانند شمشیر زدن در رکاب شما برای پیروزی حق، از همان ثواب در پیشگاه خدا برخوردار است که شمشیر زدن در رکاب حضرت حجت(عج) ونه تنها آماده، که مشتاق بذل جان هستند. سر ما وفرمان شما. شهید آوینی بعداز رحلت امام […]