برچسب » در نگاه دیگران

2 سال قبل

مشتی پر

به نقل از حجة الاسلام راشد یزدی: « درسال۵۶ به اتفاق آقای صدوقی وتعدادی ازآقایان دیگر، تصمیم گرفتیم برویم به افرادی که در تبعید هستند، سری بزنیم. خدمت ایشان رسیدیم. به امامت آقای صدوقی نماز مغرب و عشا راخواندیم. من شنیده بودم که درسمت ایرانشهر، کفش های خوبی تولید می‌شود، لذا تصمیم گرفتم به بازار […]