برچسب » درس بزرگ حضرت مسیح علیه السلام

2 سال قبل

مسیح عالم

سلام بر مسیح عالم… سلام بر آبرومند در دنیا و آخرت… سلام بر مقرب درگاه خداوند… سلام بر حضرت عیسی علیه و علی نبینا و آله السلام سلام بر کسی که مادر او مریم است، همانا که الله او را برگزید و پاکیزه گردانید و سرآمد همۀ زنان عالم آن دوران قرار داد… نمی توان […]