برچسب » خطبه ولایتمداری

به دنبال نشان از شما
2 سال قبل

به دنبال نشان از شما

درکوچه پس کوچه های تعابیر و واژه ها به دنبال جمله ای می گردم که نشان از شما داشته باشد… اما با دست خالی به بن بست سکوت می رسم. من هنوز درحرف «ف» فاطمه درمانده ام چه برسد که بخواهم جمله بگویم… خدا را شکر بزرگانی داریم که دست کوچک ذهنمان را می گیرند […]