برچسب » حکومت دینی

3 سال قبل

❓چرا از منظر اسلام، دین باید در سیاست دخالت داشته باشد؟(۲)

شبهه۱ ❓چرا از منظر اسلام، دین باید در سیاست دخالت داشته باشد؟ همانطور که گذشت پاسخ اجمالی و کلی به این شبهه داده شد در حال حاضر به پاسخ تفصیلی آن می پردازیم: برای روشن شدن پاسخ ابتدا به بیان ریشه های نظریه جدایی دین از سیاست پرداخته و سپس به بیان عدم انفکاک دین […]

3 سال قبل

❓چرا از منظر اسلام، دین باید در سیاست دخالت داشته باشد؟(۱)

شبهه۱️⃣ ❓چرا از منظر اسلام، دین باید در سیاست دخالت داشته باشد؟ ✅نظریه “جدایی دین از سیاست” یعنی حذف و به حاشیه راندن نقش دین در ساحت های مختلف حیات انسانی. بر اساس این نظریه، بشر با خرد و دانش خود می تواند قوانین مربوط به فرهنگ، سیاست، قضاوت، اقتصاد، داد و ستد و آداب […]