برچسب » جوان ولایی

می ایستم امروز خدا را به تماشا
2 سال قبل

می ایستم امروز خدا را به تماشا

می ایستم امروز خدا را به تماشا اي محو شکوه تو خداوند سراپا اي جان جوانمرد به دامان تو دستم من نيز جوانم، ولي افتاده ام از پا آتش بزن آتش به دلم، کار دلم را اي عشق مينداز از امروز به فردا آتش بزن آتش به دلم اي پسر عشق يعني که مکن با […]