برچسب » جمهوریت در اسلام

3 سال قبل

جمهوری اسلامی آری یا خیر؟

شبهه ۴ با توجه به تاریخ اسلام و سیره ائمه(علیهم السلام) معصومین(علیهم السلام) چیزی را به عنوان جمهوری اسلامی در نوع حکومت خود قرار نداده اند. چرا در ایران جمهوری اسلامی در قالب حکومت برگزیده ی اسلام، انتخاب شده است؟ پاسخ: با مطالعه ی منابع اسلامی در می یابیم دین مبین اسلام هیچ نوع حکومتی […]