برچسب » انتخابات مردمی

قطره های آب
2 سال قبل

قطره های آب

به رود می اندیشم. چه با صلابت و خروشان پیش می رود و به قطره های آب که اگر نباشند رودی نیست که جریان یابد… درست است که در یک نگاه قطره ای بیش نیستم… اما آیه ۲۸۶ سوره بقره، نویدم می دهد: «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» حال که تکلیف است، باید رفت، […]