برچسب » امام خامنه ای

3 سال قبل

“بهار عالم آرا”

            اي دو چشمانت چراغ شام يلداي همه                                                                  آفتاب صورتت خورشيد فرداي همه         اي دل دريايي‌ات کشتي نشينان را اميد                                                                  وي نگاه روشنت فانوس درياي همه         اي بيان دلنشينت بارش باران نــــــــــور                                                                  وي کلام آتشينت  آتـــــش ناي همه         خنده‌هاي گاه‌گاهت خنده خورشيد صبح                                                                شعله لرزان آهت شمع […]