برچسب » افزایش جمعیت

3 سال قبل

فهمیده ها

«فهمیده ها» سخنی با بانوان سرزمینم به تو می اندیشم و به خودم. به زمانه ی تو، به زمانه ی خودم. دنبال نقطه ای هستم تا بیابم دلیل این همه سرعت و نهایت اوج گرفتن را… چطور می شود که بی مکتب و بدون سفید کردن مو، پیر جماران «تو» را رهبر خود می خواند…؟! […]