برچسب » اصلاحات اقتصادی

وضعیت چهل ساله انقلاب های بزرگ جهان- انقلاب چین
2 سال قبل

وضعیت چهل ساله انقلاب های بزرگ جهان- انقلاب چین

یک راه ارزیابی میزان کارآمدی جمهوری اسلامی ایران، مقایسه عملکرد انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلاب هاست. نوشتار پیش رو چهل سالگی انقلاب چین را بررسی می کند. چرایی و چگونگی انقلاب چین نخستین هسته های تشکل های کمونیستی در ابتدای دهه ۱۹۲۰ در چین شکل گرفت. در سال ۱۹۲۷ مائو تسه تونگ، سیاستمدار و […]