کاندولیزا رایس: خنثی کردن نقشه ها با یک ساعت سخنرانی

کاندولیزا رایس وزیرسابق امور خارجه آمریکا و مشاور ارشد جرج بوش گفته رهبر ایران می‌تواند نقشه‌هایی را که بهترین ذهن‌ها، با صرف بیش‌ترین بودجه‌ها، در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را […]

مثل آقای خامنه ای پیدا نمیکنید.

امام خمینی ( رحمة الله علیه): شما اگر گمان بکنید که درتمامدنیا رئیس جمهورها و سلاطین و امثال اینها، یک نفر را مثل #آقایخامنه‌ای پیدا بکنید که ۱.متعهد به اسلام باشد ۲.و خدمتگزار، ۳.و بنای […]